trhat dráty
krhat vrány
dusit jehněčí
mávat na jeleny
česat si vlasy

Tvorba jako energie, magie, oslava. Tvorba jako možnost jak rozpárat konkrétnost těla, nahlídnout do měkké transparentnosti duše. Najít neartikulovaný prostor podvědomí, temně modrou tekutou zónu prostou geometrie, kde neexistují pevné hranice slov a kde se nachází svoboda. Z tohoto místa se vynořují touhy a motivace stejně tak, jako základní vůle k životu. Je zdrojem síly a energie. V tomto prostoru vím, že zákldní je neznámé. Tady trčím rozkročená v holinách prostoru.

Setkání s uměním pro mě znamená
číst ve vlastní imaginaci, překročit najetá schémata. Zajímají mě momenty nerozpoznaní, kdy vědomí ještě neuchopilo, nastupuje improvizace.


Eva Chudomelová studovla Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze. V současné době se věnuje vlastní umělecké činnosti, která sestává zejména z kresby a prostorových instalací. Ty tematizují současný psychologicko-spirituální pohled na tělo v jeho sociální souvislosti. Vedle své autorské činnosti se věnuje spolupráci na projektech, které svou formou hraničí s performancí, tanečním a pohybovým divadlem. Spolupracovala se soubory jako Spitfire Company či Miřenkou Čechovou a Tantehorse.


Studia:
*Vysoká škola umělecko-průmyslová / ateliér textilu / sochařství
2019 stáž na Royal Academy of Arts v Antwerpy, Belgie
2018 stáž v ateliéru hostujícího umělce pod vedením Davida Maljkoviče
2017 stáž v ateliéru hostujícího umělce pod vedením
Marie de Brugerolle,
*Univerzita Karlova v Praze ⁄ Pedagogická fakulta


Praxe:
2007-2019 *freelance grafický designer


Download pdf portfolio